Homenage de la Falla de Na Jordana als Altars de Sant Vicent

La Falla de Na Jordana ha volgut enguany rendir homenage als Altars Vicentins. En una de les escenes es podia contemplar a Sant Vicent Ferrer amb el seu dit senyalant al cel, significant el seu conegut Timete Deum et date illi honorem, baix d’ell es reprenta un dels més de huitcents milacres acreditats en la seua canonisació.

 

 

 

En este dos fotos veem un dels texts explicatius i els noms de dos milacres dels Sant, el de Na Jordana i el del Mocadoret 

Agraïm a la Falla de Na Jordana este recordatori a l’atra festa popular de carrer de la ciutat de Valencia, la de Sant Vicent i, en especial, la menció del milacre que dona nom al nostre Altar. No estem enfadats ni nos molesta que es creme en una falla el nostre Patró, sabem distingir quan les coses es fan en afecte i quan volen fer mal.

Fotografies aportades per Elena Sanz.