CANVI D’HÀBITS DE SANT VICENT. PREPARANT LA FESTA 2022.

 

 

 

 

El dimecres 13 d’abril, per la nit, en un acte privat en casa del Clavari, Jorge Segarra, es va fer, per part de la Cambrera, Amparo Cuenca, el canvi de l’hàbit de dominic, que porta Sant Vicent Ferrer del Mocadoret durant el temps en el que està en casa del clavari, per l’hàbit de gala brodat que lluix els dies de la Festa.

Es una faena laboriosa, puix cal seguir uns passos numerosos i precisos que es fan en molta atenció per no danyar la image del sant. S’aprofita per netejar les joyes, el timete, el llibre i el lliri de plata que porta en la mà esquerra i deixar-la lo més lluïdora possible.

En les fotografies de la capçalera podem apreciar les diferències entre els hàbits. En la del mig del text veem als clavaris 2022 Jorge Segarra, major, i Paula Soriano, jovenil, acompanyats de la Honorable Clavariesa de les Festes Vicentines, que pertany al nostre Altar, Macu Atienza. En la última apareix la Cambrera, Amparo Cuenca, que va rebre un detall de Jorge Segarra ya que acaba en seu periodo com cambrera.

Fotografies: J.I. Marzal y T. Pérez.