HOMENAGE A LA MARE DELS DESAMPARATS

LA FESTA A NOSTRA PATRONA NI EN PANDÈMIA SE PERDONA

Un «bicho» de mortal traça
en virulència ens desplaça
de la vollguda Basílica,
i orfena tenim la plaça
que és dels valencians idílica.

Una vespra sens dançà
ni cant d’estil valencià
ni el concert tradicional
que regala al poble pla
la Banda Municipal.

I el dia gran, cosa certa
sens Missa de Descoberta
ni per supost, la d’Infants
o el Trasllat a via oberta
on poder roçar tons mants.

Dels que penja un crespó negre
fins que el «bicho» ens desintegre,
deixant al pas moltes morts
que no hi ha qui les reintegre,
i gràcies que estem estorts.

Tampoc hi ha de provessó
que estem en situació
de dol, dolor i tristea,
més te preguem protecció
de qui ens ataca en crudea.

I com sempre nos ampares
Mare de totes les Mares,
que este virus destruixques
te demanem a les clares
com te mereixes, en vixques.

¡ Vixca la Mare dels Desamparats!.
¡ Vixca la Mare dels Folls!
¡ Vixca la Mare dels Innocents!.
¡ Vixca la Mare dels Orats!.
¡ Vixca la nostra Patrona!
¡ Vixca la Geperudeta!.

VALENCIANS TOTS A UNA VEU…¡¡¡ VIXCA LA MARE DE DEU !!!
FERRAN GIL. Maig – 2020

Gràcies al gran poeta Ferran Gil, del nostre Altar del Mocadoret, autor d'este bell poema.