FESTA 2021 DE L’ALTAR DEL MOCADORET

En la primera fotografia la nostra clavariesa 2021 Carmen Tello Prades en la casa on va ocórrer el Milacre del Mocadoret.

Així ha quedat el nostre Altar preparat per a la Festa. En el centre els taulells de ceràmica que ens recorden tot l’any el Milacre del Mocadoret. La image de Sant Vicent, que vorem en l’església de Sant Martí, es la de sempre, lo que passa es que va en els hàbits de dominic en els que està en la casa dels clavaris, no en el de gala que li posem per a les festes.

¡Vixca Sant Vicent Ferrer del Mocadoret!

Fotos: Manolo Ferri.