ELS BALLAORS DEL MOCADORET TENEN UN MENSAGE PER A TOTS

Els Ballaors del Mocadoret, amb la tristor pròpia de no tindre possibiltat de particpar en la DANSÀ 2020, no deixen de perdre l’esperança de que passe pronte esta situació, i ens convoquen a la DANSÀ 2021. Ells continuen, inclús confinats, preparant-se.

Vejau el vídeo que han gravat. Podeu fer-ho en l’enllaç adjunt o en la nostra página web, dins del desplegable de La asociación, en l’apartat Youtube.

 

                                   MENSAGE DEL BALLAORS DEL MOCADORET                                         

Preguem al Pare Sant Vicent pel final de la pandèmia.

Fotografías de Luis Calderón y Jorgito Kastellón